Hvad vi laver

Askmer Aps er to maskiningeniører som er i stand til at levere maskdesign, CAD-tegninger, produktionsmateriale, beregninger af bærende konstruktioner og dokumentation efter gængse standarder. Det gør vi gennem stor erfaring med maskindesign og løbende afsøgning af nye tekniske løsninger til produktdesign og produktionsmetoder.

Koncept

Vores arbejde strækker sig fra idé generering til design og dimensionering, dokumentation og færdigt produktions-materiale. Vi bestræber os på et holistisk design hvor vi så tidligt i fasen får tænkt alle produktets aspekter med i konceptet.

Produktdesign og beregning

Vi har erfaring med beregning svejste og boltede konstruktioner efter Eurocode og beregninger af maskiner som skal maritimt klassificeres. Styrkeberegning skal indgå på lige fod med alle de andre hensyn som designet skal tage. Det gør at designet bliver mere holistisk og mindsker kompromiserne. Vi lægger os op af DFX som udspringer fra DFM&A hvor Produktion, Montage, Transport, Drift, Service og Afvikling tænkes tidligt ind i processen og kan inkorporere sideløbende.

Dokumentation

En del af maskinkonstruktion er også overvejelser om brug og anvendelse, service, holdbarhed og risikoanalyse. Vi kan derfor også levere den nødvendige dokumentation på nyt design eller eksisterende maskiner til certificering af maskiner.

Vores kompetencer

  • Analytisk beregning efter Eurocode
  • Sammenhold design op mod maskindirektiv og DS/EN.
  • Linær FEA, styrkeberegning
  • Lineær buckling.
  • Nonlineær FEA
  • Nonlineær buckling
  • Nonlineær materialemodeller (plasticitet og udmattelse)
  • Vibrationsanalyse
  • Termisk analyse, introducerede tøjninger og termisk flow.

Vi er vant til at arbejde i SAP og PDM systemer.