Ydelser vi tilbyder

Beregninger

Vi tilbyder beregninger på

stålkonstruktioner efter Eurocode og

maskinkonstruktioner så de opfylder

maskindirektivet.

Dokumentation

Vi levere den nødvendige dokumentation

på maskiner til CE-mærkning og

dokumentation på konstruktioner så de

opfylder SBi271.

Produktdesign

Vi bestræber os på et holistisk design hvor

vi så tidligt i fasen får tænkt alle produktets

aspekter med i konceptet.

Kompetencer vi besidder

Konstruktioner

Produktionsdokumentation

Teknisk projektledelse

Linær FEA, styrkeberegning

Lineær buckling

Nonlineær FEA

Nonlineær materialemodeller (plasticitet og udmattelse)

Vibrationsanalyse

Termisk analyse, introducerede tøjninger og termisk flow

Analytisk beregning efter Eurocode

Sammenhold design op mod maskindirektiv DS/EN