Askmer ApS – Design og konstruktion

Velkommen til et løsningsorienteret team som har en stærk interesse for mekanik og mekaniske løsninger. Vi brænder for mekanik og er klar til at drive eller assistere udviklingen og modningen af maskiner og mekanik.

Hvad vi laver

Askmer Aps er to maskiningeniører som levere produktudvikling, maskindesign, CAD-tegninger, produktionsmateriale, beregninger af bærende konstruktioner og dokumentation efter gængse standarder. Det gør vi gennem stor erfaring med design af statiske og dynamiske konstruktioner og løbende afsøgning af nye tekniske løsninger til produktdesign og produktionsmetoder.

Koncept

Vores arbejde strækker sig fra idé generering til design og dimensionering, dokumentation og færdigt produktions-materiale. Vi bestræber os på et holistisk design hvor vi så tidligt i fasen får tænkt alle produktets aspekter med i konceptet.

Produktdesign og beregning

Vi har erfaring med beregning svejste og boltede konstruktioner efter Eurocode og beregninger af maskiner som skal maritimt klassificeres. Styrkeberegning skal indgå på lige fod med alle de andre hensyn som designet skal tage hvorfor vi ofte inkludere det i vores udvikling. Det gør at designet bliver mere holistisk og mindsker de sene kompromiserne. Vi lægger os op af DFX hvor Produktion, Montage, Transport, Drift, Service og Afvikling tænkes tidligt ind i processen og bliver inkorporere sideløbende.

Dokumentation

En del af maskinkonstruktion er også overvejelser om brug og anvendelse, service, holdbarhed og risikoanalyse. Vi kan derfor også levere den nødvendige dokumentation på nyt design eller eksisterende maskiner til certificering af maskiner.

 • Vores produktionsmateriale opfylder EN1090.
 • Vi kan konstruktionsdesign og beregninger på delkonstruktioner så det opfylder SBi271 og dermed BR.
 • Vi kan lave produktdesign som harmonisere med Maskindirektivet.

Vores kompetencer

 • Analytisk beregning efter Eurocode
 • Sammenhold design op mod maskindirektiv og DS/EN.
 • Linær FEA, styrkeberegning
 • Lineær buckling.
 • Nonlineær FEA
 • Nonlineær buckling
 • Nonlineær materialemodeller (plasticitet og udmattelse)
 • Vibrationsanalyse
 • Termisk analyse, introducerede tøjninger og termisk flow.

Vi er vant til at arbejde i SAP og PDM systemer.