Opgaven involverede kontinuerlig kommunikation med kunderne, tilpasning af eksisterende maskiner til det ønskede layout, udarbejdelse af produktionsdokumentation og koordinering af fremstillings- og testtidsplanen for udstyret.